تشخیص چرم طبیعی از تقلبی

گاهی به علت فروش چرم مصنوعی به قیمت چرم طبیعی توسط فروشنده و عدم شناخت کافی شما نسبت به چرم، تشخیص مصنوعی بودن آن سخت می شود!
جهت شناخت چرم طبیعی کافیست به موارد زیر دقت بفرمایید:

۱- رویه چرم طبیعی دارای بافت و طرح غیر تکراری و نامنظم است!
۲- پوشش پشت چرم طبیعی به شکل پرز و چرم مصنوعی به شکل شبکه ی نخی یا طوری است!
۳- قطرات آب روی چرم طبیعی جذب شده اما روی چرم مصنوعی باقی می ماند!
۴- چرم طبیعی در مقابل حرارت مقاوم بوده و بوی موی سوخته میدهد اما چرم مصنوعی با کوچیکترین حرارت می سوزد و بوی پلاستیک سوخته میدهد!
۵- وقتی چرم طبیعی را لمس می کنید به راحتی متوجه نرمی و لطافت آن خواهید شد در حالی که چرم مصنوعی خشک و بدون انعطاف میباشد!
۶- چرم را بو کنید به راحتی بوی پلاستیک و یا طبیعی بودن آن مشخص می شود!
۷- ضخامت چرم مصنوعی یکدست میباشد!

Top