درب چرمی چیست؟ (درب آکوستیک)

درهای لوکس ساخته شده از چرم طبیعی برای واخدهای آپارتمانی، دفاتر کاری مدرن و غیــره می باشـد. چرم با استفاده از کوک های تزئینی دوخته شده که ممکن است از رنگ و بافت متفاوت باشد. مراقبت از آن آسان و در مقابل سایش مقاوم است و می توانید آن را با مبلمان خود ست شود.

درب های چرمی نسبت به درهای ضد سرقت از لحاظ کاهش صدا و جذب صدا از کیفیت بالاتری برخوردارند.

در برخی از درب ها از عایق پشم سنگ جهت مقاوت بالاتر در برابر حرارت و صدا استفاده می شود.

برای کاهش هزینه میتوانید بجای خرید درب چرمی، درب چوبی خود را به درب چرمی تبدیل کنید.

ضریب جذب صدا با عددی بین صفر و یک مشخص شده و اگر سطح هیچ صدایی را جذب نکند، ضریب جذب صفر خواهد بود و اگر هم 100% صدا جذب شود ضریب آن برابر یک خواهد شد.

 

Top